Fasády

 

Fasádní zateplovací systémy

Obvodový plášť budov je největší plochou obalové konstrukce každého objektu a musí proto vyhovovat mnoha velmi důležitým požadavkům zejména z hlediska tepelné a akustické ochrany budov, odolnosti proti povětrnostním vlivům, nosnosti a estetického a architektonického

působení celé stavby.
Z hlediska technologie realizace, konstrukčního řešení a umístění se systémy zateplení fasád člení na mokré (omítka jako povrchová úprava) a suché (obklady), jednoplášťové (kontaktní) a dvouplášťové (provětrávané) a vnější nebo vnitřní (jen výjimečné případy).

Nejčastěji využívaným systémem je vnější kontaktní zateplení fasád. Skladba jednotlivých komponentů, pracovní postupy a kvalita se řídí podmínkami dle normy ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS.

 

Proč zateplovat? Jaký izolant zvolit?  Jakou finální omítku?  Co je ETICS

Napište nám na pavel.barta@bena-stavebniny.cz   nebo na  bena-stavebniny. Rádi Vám uděláme cenovou kalkulaci a spočítáme spotřebu materiálu.

Fasády od výrobce      Cemix.

Doplňky            

Vytvořeno službou Webnode