Tepelné izolace 

Tepelné izolace ve stavebnictví jsou stavební materiály, které mají velmi malou schopnost vést teplo a slouží primárně k oddělení dvou sousedících prostředí o různé teplotě tak, aby se tato prostředí navzájem neovlivňovala.
Tepelně izolační vlastnosti materiálů jsou charakterizovány součinitelem tepelné vodivosti  [W.m-1.K-1]. Hodnota součinitele tepelné vodivosti představuje množství tepla, které projde za jednotku času krychlí o hraně 1 m při teplotním rozdílu 1°C. Čím je hodnota nižší, tím daný materiál hůře vede teplo, tj. tím má vyšší izolační schopnost.

 

Proč izolovat?

Izolace umožňuje zvýšení vašeho a celosvětového pohodlí. Jak? 

Jednoduše řečeno, izolace stěn, podkroví a podlah vašeho domu nebo bytu zabraňuje tepelným ztrátám v zimním období (a také nárůstu tepla v letním období)


1. Snižuje vaši spotřebu energie za vytápění, což vede k:

-      nižším účtům za vytápění (úspory až 10 000,- Kč ročně)

-      nižšímu opotřebení vašeho kotle                            

2. Zabraňuje pronikání hluku z okolí (např. aut a letadel), pokud je izolace ze skelné vlny.

3. Zvyšuje odolnost vašeho domova proti ohni pokud je izolace provedena z minerální vlny.

Ve všech evropských zemích se výrazně zvýšila úroveň izolace domů. Vlády si totiž uvědomují důležitost správného energetického hospodaření a také lepšího komfortu domácností.

Například dům s centrálním vytápěním, postaven v 70. letech s omezenou izolací, by spotřeboval asi pětkrát víc energie než dům, postaven podle současných doporučených stavebních norem.

Dva způsoby ke zlepšení izolace starších domů:

 -      aplikace kontaktní izolace na vnější stěny

-       rozšíření izolace ve střeše

S izolací zaručeně ušetříte

                 zpět

Vytvořeno službou Webnode