Komíny

Komíny zajišťují bezpečný a spolehlivý odvod spalin a jejich následný rozptyl do volného ovzduší.S ohledem na celou řadu spotřebičů paliv, které se liší použitým palivem, konstrukčním řešením, přívodem vzduchu a odvodem spalin, podtlakem nebo přetlakem v kouřové cestě nebo výstupní teplotou a vlhkostí spalin, je nutné pro jednotlivé typy spotřebičů navrhovat odpovídající komíny.


Komíny se třídí dle následujících parametrů:
• Podle způsobu výroby (systémové, individuální, dodatečně vložkované)
• Podle počtu připojovaných
spotřebičů paliv (samostatné, společné pro více spotřebičů v jednom nebo více podlaží)
• Podle uspořádání komínových průduchů (průběžné od nejnižšího podlaží, podlažní z jednotlivých podlaží)
• Podle konstrukčního uspořádání (jednovrstvé, vícevrstvé)
• Podle způsobu odvětrání komínových vložek (se zadním větráním, se vzduchovým průduchem v soustředném provedení)
 

Jednovrstvé komíny byly nejrozšířenější konstrukcí na tuhá paliva, v posledních letech jsou nahrazovány vícevrstvými komíny. Pro odvod spalin od spotřebičů naplynná a kapalná paliva se téměř výhradně používá vícevrstvý komín, kde je komínový průduch vytvořen komínovou vložkou, která je dilatačně a tepelně oddělena od komínového pláště. Tyto vložky mohou být keramické nebo kovové. 

Vybraná názvosloví:
Spaliny – látky vznikající při hoření paliv (plynné, kapalné nebo pevné)
Průduch – dutina v konstrukci komínu
Kouřovod – díl spojující spotřebič a sopouch
Sopouch – otvor v komínovém plášti a komínové vložce, propojující kouřovod s průduchem komínuKomínová hlava – nadstřešní část komínu.

Vytvořeno službou Webnode