Suché maltové směsi

Weber,Cemix, sila       

Maltové směsi a pojiva

Použití suchých omítkových a maltových směsí (SOMS) z velké míry nahradilo dřívější způsob přípravy malt, omítek a betonových potěrů, kdy se přímo na stavbě smíchávaly písek, cement, vápno a voda.Suché omítkové a maltové směsi se dodávají buď balené v papírových pytlích nebo volně ložené v zásobnících (silech). Při zpracování těchto směsí se přidává jen přesné množství vody.
Výhody SOMS:

• nabízejí zaručenou kvalitu a certifi kované vlastnosti výrobků
• není nutné přidávat další chemické a jiné komponenty
• lze vybrat produkt „na míru“ dle požadovaných podmínek jednotlivých
konstrukcí

• odstraňují fyzickou námahu
• minimalizují plochu staveniště
• snižují pracnost a zkracují dobu výstavby

Široký výrobní program suchých omítkových a maltových směsí zahrnuje zdicí malty, jádrové omítky, štukové omítky, betonové potěry a postřiky, lepící tmely a minerální šlechtěné omítky. V sortimentu je možno nalézt malty určené jak
pro ruční, tak pro strojní nanášení. Míchací, dopravní nebo omítací techniku lze pronajmout.
 

 

Vytvořeno službou Webnode